You are currently viewing Wycieczka uczniów pierwszych klas do teatru

Wycieczka uczniów pierwszych klas do teatru

W dniu 23 maja klasy pierwsze  odwiedziły krakowski Teatr Groteska i obejrzały spektakl „Czerwony Kapturek”.
Była to niezwykła, zabawna, bardzo rozśpiewana wersja znanej wszystkim bajki. Dzieci bawiły się doskonale.