Logo Szkoły

pedagog i psycholog szkolny

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog szkolny to osoby, które mają na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Współpracują z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi).

 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodzicówi nauczycieli.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.


Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem i psychologiem ?

Najczęściej poruszane problemy to:

– trudności w nauce (w tym wynikające z dysfunkcji rozwojowych – np. dysleksji);

– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą lub konflikty z rówieśnikami;

– kłopoty osobiste i rodzinne;

– niska samoocena;

– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności;

– trudności emocjonalne.

 Prowadzimy zajęcia wspierające dla uczniów indywidualnie  i w grupach.


Uczniu, zwróć się do pedagoga/psychologa gdy: 

·         czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

·         nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

·         masz problemy rodzinne

·         chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

·         chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

·         masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  Zostaniesz wysłuchany i uzyskasz pomoc

Rodzicu, zwróć się do pedagoga/psychologa, gdy: 

·         niepokoi Cię zachowanie dziecka

·         zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się

·         chcesz porozmawiać o dziecku
i twoich z nim relacjach

·         potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

·         masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc

·         znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

W sytuacjach kryzysowych, jeśli wsparcie ze strony pedagoga/psychologa szkolnego w danym momencie nie jest możliwe, poniżej podajemy dane kontaktowe do instytucji świadczących szeroko pojętą pomoc:

 1. Na terenie miasta i gminy Niepołomice:
 • Komisariat Policji, tel. 47 834 11 11
 • Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 12 250 94 61
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 12 284 87 25
 • Punkt informacji i wparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (działający przy MGOPS), tel. 12 284 87 25
 • Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy (dyżury psychologa w poniedziałki w godz. 17.00 -20.00 oraz w środy w godz. 16.00 – 20.00), tel.
  12 25094 61
 • Bezpłatne porady prawne (dyżur radcy prawnego w soboty w godz. 09.00- 11.00), tel. 609 971 928

 

 1. Pomoc dla nauczycieli i rodziców:

 

 • telefon dla nauczycieli i rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci, tel. 800 100 100 (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 15.00)
 • Pomarańczowa Linia – porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol lub narkotyki (pon.-pt. 14.00 20.00), tel. 801 140 068

 

 1. Pomoc dla dzieci i młodzieży
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowo), tel. 116 111
 • ITAKA – tel. zaufania młodych (pon.-sob. 11.00-21.00), tel. 22 484 88 04
 • Niebieska linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie (całodobowo bezpłatne połączenia), tel. 800 120 002

Śledź nas w mediach społecznościowych