Logo Szkoły

Świetlica

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Godziny otwarcia

Świetlica szkolna „Mrowisko” czynna jest w godz. 7.00 – 8.00, 11.30-17.00

Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszeni są o posiadanie dowodu osobistego podczas odbierania dzieci ze świetlicy.

 

Regulamin Świetlicy ,,Mrowisko"

Załącznik nr 1 / zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 2 / upoważnienie

Załącznik nr 3 / upoważnienie jednorazowe

Załącznik nr 4 / upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

Załącznik nr 5 / Zgoda na samodzielny powrót dziecka

karta zapisu do świetlicy

regulamin świetlicy

Nauczyciele Świetlicy

Justyna Szeląg

Joanna Dyka

Agnieszka Bobowska

Zbigniew Sopata

Śledź nas w mediach społecznościowych