Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

ul. 3 Maja 23

32-005 Niepołomice

tel. 12 281 10 85

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „RACHMISTRZ KL. IV, V, VI ,VII i VIII”

        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach od wielu lat jest organizatorem Konkursu Matematycznego „RACHMISTRZ kl. IV, V, VI, VII i VIII”. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Przyczynia się do pogłębienia i utrwalenia wiedzy. Jest okazją do pozytywnej rywalizacji, radości i satysfakcji. Od ponad  dwudziestu lat konkurs jest organizowany w całej Gminie Niepołomice. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

        W bieżącym roku szkolnym, już po raz dziewiętnasty, pragniemy zainteresować tą formą zdobywania i pogłębiania wiedzy uczniów wszystkich szkół w powiecie wielickim i wzorem lat ubiegłych, objąć konkursem klasy IV, V, VI, VII i VIII.


ZAPRASZAMY

do udziału w konkursie – w pierwszym etapie na forum szkoły, w drugim – na forum gminy, w trzecim – na forum powiatu, gdzie uczestnikami będą zwycięzcy poprzednich etapów.

Inspirowani wieloletnim doświadczeniem zadowolenia i satysfakcji licznej rzeszy dzieci i młodzieży, dla których udział w konkursie był nie tylko edukacyjny, ale spełniał też rolę pozytywnej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa, pragniemy zaprosić do udziału w konkursie również w tym roku szkolnym uczniów wszystkich szkół powiatu wielickiego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Prosimy o powołanie Koordynatora Gminnego – nauczyciela matematyki z wybranej Szkoły Podstawowej w gminie.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO „RACHMISTRZ KL. IV, V, VI, VII i VIII”

 1. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach wiekowych:
 • klasy IV
 • klasy V
 • klasy VI
 • klasy VII
 • klasy VIII
 1. Konkurs składa się z trzech etapów:
 • I etap – szkolny; biorą w nim udział chętni uczniowie z poszczególnych poziomów:
 • czas przeprowadzenia I etapu – marzec (środa) 2023r.;
 • miejsce przeprowadzenia – na terenie szkół;

 

 • II etap – międzyszkolny (gminny) – do tego etapu wchodzi tylu uczniów, ile jest oddziałów odpowiednio w kl. IV, V, VI, VII i VIII danej szkoły i uzyskali jednocześnie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów,
 • czas przeprowadzenia II etapu – kwiecień (środa) 2023r.
 • miejsce przeprowadzenia – na terenie szkół;

 

–     III etap – powiatowy – FINAŁ KONKURSU; –  czerwiec (środa) 2023r. do tego etapu wchodzi po 8 uczniów z najwyższymi wynikami z każdej kategorii wiekowej.

 • miejsce przeprowadzenia – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

 

 1. W Konkursie Powiatowym z wszystkich uczniów wyłoniony zostanie „Rachmistrz kl. IV”, „Rachmistrz kl. V” , „Rachmistrz kl. VI”, „Rachmistrz kl. VII” i „Rachmistrz kl. VIII” i po dwóch wicerachmistrzów. W przypadku równorzędnych wyników przewiduje się dogrywkę, która wyłoni Rachmistrza.
 2. Materiały do przeprowadzenia I i II etapu konkursu z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają Koordynatorzy Szkolni.
 1. Zakres obowiązków Koordynatora określa załącznik do regulaminu.
 1. Finaliści zostaną nagrodzeni, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i symboliczne nagrody.
 1. Mecenat finansowy nad Konkursem Powiatowym sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – działające na rzecz pomocy Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach .

 

 1. W przypadku nauczania zdalnego koordynatorzy zostaną poinformowani o formie przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 1. Koordynator Szkolny to osoba (najlepiej matematyk) wyznaczona przez Dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia i czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 2. Koordynatorzy Gminni stanowią Zespół Koordynatorów, którego liczebny skład jest uzależniony od ilości szkół biorących udział w Konkursie.
 3. Koordynatorów wszystkich szczebli obowiązuje nieujawnianie treści zadań. Sankcją za złamanie warunków regulaminu jest wykluczenie z Zespołu lub Komisji oraz powiadomienia Dyrektorów szkół biorących udział w Konkursie o zaistnieniu takiego incydentu.
 4. Do zadań Koordynatorów Szkolnych należy :
 • przeprowadzenie eliminacji I i II etapu;
 • sprawdzenie prac konkursowych (z pomocą innych nauczycieli uczących w danej szkole), przygotowanie tablicy informacyjnej o zwycięzcach i umieszczenie jej w widocznym miejscu szkoły (także inne formy wyróżnienia tych uczniów, np. ogłoszenie w szkolnym radiowęźle, na apelu szkolnym, w szkolnym dzienniku elektronicznym, stronie internetowej szkoły itp.)
 • przesłanie wyników II etapu do Koordynatorów Gminnych
 1. Do zadań Koordynatora Gminnego należy:
 • przesłanie protokołu z przebiegu II etapu wraz z wynikami punktowymi nie niższymi niż 60%

do Koordynatora Powiatowego

 1. Do zadań Zespołu Koordynatorów należy :
 • sprawdzenie prac etapu finałowego,
 • wypisanie dyplomów, przydział nagród,
 • wręczenie nagród i dyplomów,

 

Koordynator Powiatowy w roku szkolnym 2022/2023

mgr Lucyna Szewczyk – nauczyciel matematyki SP nr 2 w Niepołomicach

tel.798 201 654