Logo Szkoły

sport w szkole

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

sport w życiu człowieka

Aktywność fizyczna odgrywa w naszym życiu ogromną rolę, jednak tylko część z nas uprawia jakąś dyscyplinę sportu w sposób regularny. Większość z nas zapomina niestety, że tak zwany aktywny wypoczynek jest dla naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. Każdy z nas jest w stanie znaleźć jakąś dyscyplinę sportu, którą lubi.

 Aktywny tryb życia niesie ze sobą szereg korzyści. Osoby w sposób systematyczny uprawiające sport są nie tylko szczuplejsze, lecz także, dzięki lepszemu dotlenieniu mózgu mają sprawniejszą pamięć i koncentrację. Szczególnie korzystny wpływ ma na nasze zdrowie ruch na świeżym powietrzu.

sport w naszej szkole

W naszej szkole

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne element w procesie edukacji. Codzienna  dawka ruchu  to sposób na lepsze samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę.

Lekcje wf

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznają elementy techniczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Dzieci uczą się zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”.

4 godz.wf

W procesie aktywności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży szczególną rolę ze względów zdrowotnych, wychowawczych i dydaktycznych odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dają one możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. W oparciu o takie założenia prowadzona jest 4 godzina wychowania fizycznego. Dzieci i młodzież mają możliwość wyboru następujących zajęć : tenis, turystyka, gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna).

Klasy I - III

 Młodsi t.j klasy I- III mają dodatkowe zajęcia sportowe z nauczycielami wf. Rozwój dzieci w tym wieku(młodszy wiek szkolny) charakteryzuje się dużą gotowością do ruchu, potrzebą „wyżycia” ruchowego i dużą spontaniczną aktywnością fizyczną. Jest to tzw. złoty okres motoryczności, w którym stopniowo pojawia się celowość i ekonomia ruchów, panowanie nad ciałem. Dziecko łatwo opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe, czerpie radość z osiągnięć i współzawodnictwa sportowego.

Zajęcia dodatkowe

Nasi uczniowie mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Są to: badminton, cheerleaderki i akrobatyka

Tenis

W roku 2019 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolski konkursie Dzieciaki do Rakiet.W konkursie wyłoniono aż 60 szkół podstawowych, które otrzymały zestawy profesjonalnego sprzętu do tenisa przystosowanego do nauki dzieci. Dzięki zaangażowaniu się całej społeczności szkolnej udało nam się znaleźć wśród zwycięzców. W 2020 r rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe z tenisa w ramach 4 godz. wf.

trans-600x800.png

Badminton

Osiągnięcia sportowe

Śledź nas w mediach społecznościowych