Logo Szkoły

,,ty decydujesz jak reagujesz''

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

plakat Ty decydujesz jak reagujesz1(1)

,,ty decydujesz jak reagujesz''

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w programie profilaktycznym „Ty decydujesz jak Reagujesz”.

W ramach programu prowadzone są szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
Zajęcia dla uczniów nakierowane są na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. Warsztaty maja służyć integracji grupy, poznaniu siebie oraz własnych emocji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz samoświadomości. Starsi uczniowie zapoznają się z funkcjonującymi stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją jako przyczynami ryzykownych zachowań, jak również sposobami ich przeciwdziałania. Część zajęć poświęcona zostanie podejmowaniu decyzji oraz reagowaniu w sytuacjach konfliktowych.

Program jest realizowany przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenie Województwa Małopolskiego. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 187.000 zł. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.tydecydujesz.babinski.pl

Śledź nas w mediach społecznościowych