Logo Szkoły

doradztwo zawodowe

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Do zadań doradcy zawodowego należy:

Do zadań doradcy zawodowego należy:

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie doradztwa zawodowego)

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

 2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu WSDZ oraz koordynowanie jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu,

Program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
Podsumowanie WSDZ w roku szkolnym 2021-2022

materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 20022

VADEMECUM ÓSMOKLASISTY- REKRUTACJA 2022

Konkursy przedmiotowe i tematyczne 2021

konkursy wiedzy i artystyczne 2021

dyscypliny sportowe 2021

Śledź nas w mediach społecznościowych