Logo Szkoły

logopeda

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Logopeda

Do głównych zadań logopedy należy kształtowanie mowy, usuwanie istniejących wad, nauczanie mowy w wypadku jej braku lub utraty.

Najczęstszymi przyczynami wad wymowy są:

 • anatomiczne zmiany narządów artykulacyjnych;
 • niewłaściwe funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego;
 • niewłaściwe działanie i budowa narządu słuchu;
 • zaburzone funkcjonowanie OUN;
 • czynniki psychiczne;
 • czynniki środowiskowe.

Najczęściej spotykanymi wadami wymowy są:

 • seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • rotacyzm – nieprawidłowe realizacje głoski r
 • kappacyzm, gammacyzm – nieprawidłowe realizacje głosek k i g
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
 • wymowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne zastępowane są bezdźwięcznymi;
 • nosowanie – głoski ustne wymawiane są jak nosowe lub głoski nosowe wymawiane są jako ustne.

Terapia logopedyczna obejmuje:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków;
 • kształtowanie nawyku poprawnego oddychania;
 • korygowanie wad wymowy – wywoływanie głosek prawidłowych, następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej;
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Śledź nas w mediach społecznościowych