Logo Szkoły

co robimy

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Co robimy

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

W Szkole Podstawowej nr 2 w Niepołomicach uczą się dzieci z klas 1-8 oraz z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie mogą tu zdobywać wiedzę i umiejętności, a także rozwijać swoje zainteresowania.

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap to edukacja wczesnoszkolna dla uczniów klas 1 -3.

Na drugim etapie uczniowie klas 4-8 uczą się: języka  polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, muzyki, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa.

Chętni mogą uczyć się religii i wychowania do życia w rodzinie.

Odbywa się tu wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych w nowoczesnych pracowniach.

Są to koła: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, misyjne, wolontariatu, dodatkowe – sportowe. Można również rozwijać umiejętność pływania na basenie.

Kończąc naukę uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów.

Działa Samorząd Uczniowski i Teatr Szkolny w języku polskim i w języku angielskim.

Dbamy o tradycje szkolne, dlatego organizujemy Święto Patrona i Festyn Rodzinny.

Nauczyciele na lekcjach wykorzystują ciekawe pomysły i metody. Uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i artystycznych.  Jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w powiecie wielickim.

W budynku znajdują się: biblioteka, świetlica czynna w godzinach 7.00 -17.00, stołówka.

Wyjście ze szkoły jest bezpieczne, z dala od ruchliwej ulicy.

.

Śledź nas w mediach społecznościowych