Logo Szkoły

Wzory drukówi do pobrania

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

sp 2 niepołomice

druki

KARTA ZAPISU DO KLAS 2-8

Wniosek rodzica (prawnego opiekuna ) dziecka o dopisanie dziecka do dowozu autobusem szkolnym zorganizowanego przez Gminę Niepołomice

sp 2 niepołomice

druki

Informujemy, że zapisy do świetlicy dla dzieci z klas młodszych trwają od 01.06.-15.06.2021 r. Karta zapisu dostępna jest do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie podpisanych skanów lub zdjęć dokumentów  na adres email: sekretariatsp2@sp-niepolomice.pl lub dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Zwolnienie - druczek

sp 2 niepołomice

Wnioski o wydanie duplikatów

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

sp 2 niepołomice

Deklaracje

Deklaracja uczestnictwa na zajęciach czwartej godz. w-f, języka obcego, wdż na rok szkolny 2020/2021

Dla obecnych klas VI

Dla obecnych klas VII

Rezygnacja z WDŻ

Śledź nas w mediach społecznościowych