You are currently viewing Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo.
Zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego po odbiór zaświadczenia z Egzaminu Ósmoklasisty w dniu 3 lipca 2024 r. w godzinach 11:00- 14:30.
Absolwent lub rodzic/opiekun prawny musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
Inne osoby winny posiadać pisemne upoważnienie do odbioru zaświadczenia wystawione przez rodzica/ opiekuna prawnego.