You are currently viewing Spotkania z Rodzicami / Opiekunami prawnymi

Spotkania z Rodzicami / Opiekunami prawnymi

Spotkania wychowawców

z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

odbędą się

17 maja 2022 r. (wtorek)

wg następującego harmonogramu:

–  klasy 4 – 8:  godz. 17:00

– klasy 1 – 3  i oddziały przedszkolne: godz. 18:00

– oddział przygotowawczy kl.1-3: godz. 18:30

– oddział przygotowawczy kl.7-8: godz. 17:00

Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli 

będzie trwał od godz. 17:00 do godz. 19:30 w wyznaczonych salach.