You are currently viewing Uroczysty apel z okazji świąt majowych

Uroczysty apel z okazji świąt majowych

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski .
30 kwietnia odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przygotowujący akademię
przypomnieli wszystkim zgromadzonym najważniejsze fakty związane z tym historycznym wydarzeniem .
Ponadto został uroczyście odśpiewany hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” z okazji jubileuszu 20 lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .