You are currently viewing Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

W czwartek 12 października 2023 roku odbyła się uroczystość pasowania na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Udowodnili, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania.