You are currently viewing Akcja #SzkołaPamięta

Akcja #SzkołaPamięta

W ramach akcji uczniowie naszej szkoły odwiedzali lokalne miejsca pamięci i poznawali związaną z nimi historię.
Dzieci odwiedziły opuszczone groby w okolicy, z uwagą wysłuchały krótkiej, historycznej pogadanki. Zapaliły również znicze przy grobie nieznanej sanitariuszki i powstańca styczniowego. Zatrzymały się także przy pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.
W czasie lekcji przygotowały gazetki ścienne poświęcone lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii.
Uczniowie wykonali również prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.
Chętne dzieci opracowały prezentacje multimedialne  dotyczące jakiejś postaci lub rocznicy historycznej.