You are currently viewing PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM RYZYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 PODCZAS TRWANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM RYZYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 PODCZAS TRWANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM RYZYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 PODCZAS TRWANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
PROCEDURA I/E8/04/2021
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW