You are currently viewing Nauczanie zdalne / stacjonarne

Nauczanie zdalne / stacjonarne

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w dniach:

31 stycznia 2022r. – 25 lutego 2022r.

– klasy V-VIII uczą się w trybie zdalnym według obowiązującego podziału godzin,

oddziały przedszkolne oraz klasy I-IV realizują zajęcia w trybie stacjonarnym na dotychczasowych zasadach.

 
Zajęcia świetlicowe dla zapisanych uczniów kl. 1-3 oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze po godz. 13.00 
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych realizowane są w niezmienionym trybie.

Dyrekcja Szkoły