You are currently viewing Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8

TRZY KATEGORIE:

LITERACKA:

wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna…

PLASTYCZNA:

plakat, grafika, malarstwo,
montaż, gablota szkolna
i parafialna…

MULTIMEDIALNA:

strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny…

Prace z kategorii literackiej muszą spełniać następujące kryteria:
a. forma np. wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż,
b. zostać przesłane pocztą lub kurierem w formie wydruków komputerowych na adres Organizatora,
c. podpis imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy (lewy górny róg).

Prace z kategorii plastycznej muszą spełniać następujące kryteria:
a. forma np. plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna czy parafialna,
b. zostać przesłane pocztą lub kurierem na adres Organizatora,
c. podpis imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy na odwrocie w lewym górnym rogu,
d. dopuszczalny maksymalny format prac – A0,
e. technika prac dowolna.

Prace z kategorii multimedialnej muszą spełniać następujące kryteria:
a. forma np. strona internetowa, film, program radiowy, komputerowy program multimedialny, prezentacja, wideoklip,
b. podpis imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy na nośniku i w pliku pracy,
c. dopuszczalne jest dostarczenie pracy multimedialnej w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.


Termin składania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony konkursu) – 10 marca 2021 r. do swoich katechetów.

Więcej informacji i formularze do pobrania na stronie konkursu: