You are currently viewing KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

  • Post author:
  • Post category:Komunikaty

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 05.04.2024r. do 10.04.2024r.

Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej szkoły, uzupełnić i podpisane dostarczyć do placówki w wyżej podanym terminie.

 Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.