You are currently viewing Mały ratownik

Mały ratownik

Uczniowie klas 0-2 brali udział w warsztatach medycznych Mały Ratownik. Spotkania odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy uczeń przypomniał sobie ważne podstawowe numery alarmowe. Uczniowie doskonalili umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Uczyli się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Z warsztatów każdy wychodził bogatszy o cenną wiedzę. Za udział w warsztatach uczniowie otrzymali Dyplom Małego Ratownika.