You are currently viewing Czytaj „Kleksa”!

Czytaj „Kleksa”!

Pod takim hasłem zaprezentowała się Redakcja Szkolnej Gazetki na forum szkolnym. Nasze czasopismo jest dwumiesięcznikiem opracowywanym przez grupę uczniów z klasy 6b. Zostało przygotowane pięć numerów  w wersji elektronicznej, a znaleźć je można na stronie internetowej szkoły w zakładce Życie szkoły – „Kleks”. W tradycyjnej wersji papierowej można przejrzeć gazetką na wystawie, która znajduje się na parterze przed główną gablotą eksponującą nagrody zdobyte przez uczniów naszej szkoły. Czas pandemii oraz zdalne nauczanie nieco spowolniły szkolne życie, ale wiele się działo również online i redaktorzy „Kleksa” pisali o najważniejszych wydarzeniach, patrząc i obserwując rzeczywistość wokół. Profesor Miodek, wybitny językoznawca, powiedział , że „słowo jest w człowieku” i trzeba umieć je właściwie wykorzystać. Gazetka zawiera różnorodne gatunki dziennikarskie. Nie brakuje w niej zabawnych memów. Każda edycja gazetki została bogato zilustrowana.  Sztuka dziennikarska wymaga również uczciwości; należy szanować prawa autorskie do tekstów oraz zdjęć i o tym pamiętali redaktorzy gazetki.

Gorąco zachęcamy do lektury „Kleksa”.

                                                                                                          Opiekun Szkolnej Gazetki

                                                                                                           Marzena Święch