You are currently viewing Pożegnanie uczniów klas ósmych

Pożegnanie uczniów klas ósmych

” Każdy koniec drogi jest w rzeczywistości początkiem nowej podróży”.
23 czerwca podczas akademii uroczyście pożegnaliśmy naszych najstarszych uczniów.
Każdy z nich był wyjątkowy, niepowtarzalny i wnosił w mury naszej szkoły coś szczególnego.
Ósmoklasiści życzymy Wam szerokich horyzontów i dążenia do wyznaczonych celów! Powodzenia!