You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie dwójeczki świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
20 listopada to szczególna data – obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno – ekonomiczny ma takie same prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Z jednej strony podejmowane wówczas inicjatywy przypominają jak prawa dziecka są ważne, z drugiej to dzień okazywania solidarności
i wsparcia tym wszystkim dzieciom na świecie, których prawa są naruszane . Również i w tym roku nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody tegoż święta. W wielu klasach wychowawcy przeprowadzili ciekawe zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka. Pamiętaliśmy również o kolorze niebieskim (m.in. w stroju ) jako symbolu solidarności
z tymi dziećmi na świecie, których prawa nie są przestrzegane . Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego powstało miejsce, gdzie uczniowie mogli wyrazić swoje prośby i postulaty do dorosłych, pisząc je na niebieskich kartkach. Na zakończenie dnia wszyscy chętni odtańczyli wspólny integracyjny taniec – Belgijkę . Życzymy wszystkim naszym uczniom, aby ich prawa, zarówno w murach szkoły, jak i poza nimi , były zawsze przestrzegane, szanowane i chronione 🙂