You are currently viewing Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż istnieje możliwość odpłatnego wynajmu sali na zajęcia dodatkowe 

odbywające się po godz. 15.00 na terenie naszej szkoły.

Oferty należy składać do 02.09.2022r. w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja Szkoły