You are currently viewing Spotkanie informacyjno-organizacyjne

Spotkanie informacyjno-organizacyjne

Informacja dla Rodziców / Opiekunów prawnych

dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych


Spotkania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

odbędą się dnia

1 września 2023r. (piątek)

wg harmonogramu:

godz. 17.00 – oddziały przedszkolne

godz. 18.00 – klasy pierwsze


                                                              oddział 0a – sala nr 16    oddział 0b – sala nr 15      
                    kl. 1a – sala nr 7     kl.  1b – sala nr 10      kl.1c – sala nr 2      kl. 1d – sala nr 104         kl.1e – sala nr 14