You are currently viewing Wizyta w Izbie Leśnej

Wizyta w Izbie Leśnej

Uczniowie klas 3 b,  3 c odwiedzili Izbę Leśną w Niepołomicach. Na wstępie prowadzący, Pan Michał opowiadał historię Puszczy Niepołomickiej. W wielkim skrócie Pan Michał przedstawił uczniom jak wygląda  życie lasu, zachodzące w nim procesy przyrodnicze, wybrane gatunki ptactwa i zwierzyny występującej w Puszczy Niepołomickiej i innych kompleksach leśnych.

Zwiedzanie Izby Leśnej dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń miłośnikom przyrody.