You are currently viewing Udział klas pierwszych w warsztatach patriotycznych

Udział klas pierwszych w warsztatach patriotycznych

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.
Klasy pierwsze odwiedziły Zamek Królewski i uczestniczyły w warsztatach „Kto Ty jesteś?” zorganizowanych przez Muzeum Zamku Niepołomickiego. Dzieci odgrywały legendę o powstaniu państwa polskiego, słuchały opowieści o polskich symbolach narodowych i wykonywały kotyliony. Mogły również podziwiać obrazy eksponowane w salach wystawowych.