You are currently viewing Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia 2024 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
W ramach solidarności z osobami z autyzmem wszyscy ubraliśmy się na niebiesko i wykonaliśmy „niebieskie zdjęcia”. Uczniowie razem z nauczycielami wykonali prace plastyczne i plakaty zwracając szczególną uwagę na akceptowanie innych osób bez względu na różnice jakie są między nimi. W każdej klasie odbyła się również projekcja filmu dotycząca autyzmu. Uczniowie dyskutowali na temat ograniczeń i trudności z jakimi zmagają się osoby dotknięte autyzmem. Jest to niezwykle ważny temat, nad którym zatrzymaliśmy się dzisiaj, między innymi dlatego, że wśród naszej szkolnej społeczności są dzieci zmagające się z tym zaburzeniem.
Dzisiejszy dzień przypomniał nam, że mimo, że JESTEŚMY RÓŻNI, TO WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI!