You are currently viewing Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 3 lutego 2021 r.

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 3 lutego 2021 r.

Uprzejmie przypominamy, że etap rejonowy Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 3 lutego 2021 r.

Zbiórka: godz.8.45 przed salą 209.

Początek pracy z testem: godz.9.00.
Na rozwiązanie zadań konkursowych uczniowie mają 90 minut.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są mieć ze sobą maseczkę, legitymację szkolną i długopis (z czarnym tuszem, niezmywalny).

Zgodnie z komunikatem Małopolskiej Kurator Oświaty dotyczącym stanu epidemii z powodu Covid-19, uczniowie, którzy przebywają w izolacji lub na kwarantannie oraz uczniowie, którzy mają objawy sugerujące chorobę zakaźną, nie mogą stawić się w miejscu organizacji konkursu.

Zabrania się wnoszenia do sali, w której odbywa się konkurs, urządzeń mobilnych pod rygorem wykluczenia ucznia z dalszego udziału w konkursie.

Po wejściu na salę uczeń winien wypełnić CZYTELNIE metryczkę uczestnika konkursu, włożyć ją do koperty i kopertę zakleić.

Wstępne wyniki punktowe uzyskane przez uczniów w etapie rejonowym będą udostępnione w Panelu Dyrektora od 16 lutego 2021 r. i zostaną przekazane uczniom przez ich opiekunów naukowych.

Termin i miejsce wglądu do prac uczestników etapu rejonowego: Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie os. Jagiellońskie 9 32-832 Kraków, Tel. 12 6482103. Wgląd do prac od 17 lutego 2021r.


Pisemne zastrzeżenie dotyczące sprawdzenia i ocenienia pracy po etapie rejonowym konkursu składa się do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres email: ainak.diecezja@gmail.com – ks. Michał Kania

Wszystkie informacje dotyczące Biblijnego Konkursu Tematycznego znajdują się na stronie: Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wszystkim uczestnikom etapu rejonowego życzymy powodzenia w konkursie!