You are currently viewing „Sprzątanie Świata – Polska 2021”

„Sprzątanie Świata – Polska 2021”

Tegoroczna akcja przebiegła pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”. W tym wyjątkowym dniu dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska, wykonując pracę plastyczne. Wychowawcy przypomnieli o zasadach segregacji śmieci oraz prostych sposobach, aby ograniczyć produkcję tworzyw sztucznych.