You are currently viewing Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

Spotkania wychowawców

z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

odbędą się

29 marca 2022 r. (wtorek)

wg następującego harmonogramu:

–  klasy 7 – 8:  godz. 17:00

– klasy 4 – 6:  godz. 17:30

– klasy 2 – 3:  godz. 18:00

– klasy 1 i oddziały przedszkolne: godz. 18:30

Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli 

będzie trwał od godz. 17:00 do godz. 19:00 w wyznaczonych salach.

Rodziców oraz opiekunów prawnych bardzo prosimy 

o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa związanych z Covid -19.