You are currently viewing Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Pierwszak – jak to dumnie brzmi!
„Czas przedszkolny już za nami,
mogę zwać go wakacjami.
Moja mamo, tato drogi,
dziś wkraczamy w szkolne progi .
Zatem My uczniowie nowi,
stańmy zwarci i gotowi,
niech tradycja ta się stanie,
która zwie się, która zwie się PASOWANIE”