You are currently viewing ODBLASKOWA SZKOŁA – Uroczyste rozdanie  kamizelek odblaskowych

ODBLASKOWA SZKOŁA – Uroczyste rozdanie kamizelek odblaskowych

Pierwszoklasiści i przedszkolaki z naszej szkoły otrzymały kamizelki odblaskowe, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice. Pani Dyrektor przypomniała uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas drogi do i ze szkoły. Dzieci muszą pamiętać, że odblaski należy nosić, a nie chować w plecaku. Rozdanie kamizelek odblaskowych z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze w naszej gminie. Uczniowie na zakończenie zaśpiewali piosenkę promującą bezpieczeństwo na drodze.