You are currently viewing Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

Spotkania Rodziców/Opiekunów prawnych

z Wychowawcami

odbędą się

16 stycznia 2024 r. (wtorek)

wg następującego harmonogramu:

–  godz. 17:00 – klasy 4 – 7 (bez klas: 4a, 5c, 7c)

– godz. 18:00 – oddziały przedszkolne, klasy 1 – 3 (bez kl. 3b),  kl.  7c

Spotkanie Rodziców uczniów klas ósmych z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi przedmiotów egzaminacyjnych – odbędzie się o godz. 17.00 w sali 209.

Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli będzie trwał

od godz. 17:00 do godz. 19:00.

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych pod szkołą, bardzo prosimy w sytuacji braku miejsc o pozostawianie samochodów na innych parkingach, tak aby nie blokować przejazdu.