You are currently viewing Spotkania z Rodzicami online

Spotkania z Rodzicami online

                                                                   Spotkania z Rodzicami online

                                                                              odbędą się

                                                                  14  stycznia 2022r. (piątek)

                                                         wg następującego harmonogramu:

                                                   – klasy 1 – 3 i oddziały przedszkolne : godz. 18:00
                                                   – klasy 4 – 8 : godz. 17:00

                          Rodzic/opiekun prawny loguje się na platformie MS Teams na profil swojego dziecka
                                    i przez kalendarz dołącza do spotkania zaplanowanego przez wychowawcę.

                  Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli odbędzie się w formie bezpośredniej dostępności na                                                                     Librusie w godz. 17.00 – 19.00 – moduł wiadomości.

W sytuacji kiedy rodzic/opiekun prawny chciałby spotkać się nauczycielem przedmiotu online, prosimy o wcześniejsze wysłanie do niego wiadomości na Librusie, a nauczyciel w godzinach dyżuru oddzwoni (rozmowa wideo lub głosowa) przez MS Teams na profil ucznia (należy być zalogowanym) lub odeśle link do spotkania online.

                                                                  Z wyrazami szacunku,
                                                                      Dyrekcja Szkoły