Organizacja pracy szkoły od 31.05.2021r.

Organizacja pracy szkoły od 31.05.2021r.

– załącznik nr 2 do Procedury funkcjonowania szkoły.