You are currently viewing Konkurs „Leśne Inspiracje” – Zapraszamy!

Konkurs „Leśne Inspiracje” – Zapraszamy!

  • Post author:
  • Post category:Konkursy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest

„Piękno lasu”

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży idorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Harmonogram konkursu przewiduje:

Ogłoszenie konkursu nastąpi w dn. 03.10 2022 r.

Termin nadsyłania prac – do 31.10. 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu –do 15.11.2022 r.

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 31 października br. na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Al. Słowackiego 17 a, 31-159 Kraków

Z dopiskiem: Leśne inspiracje.

Uczestnicy:

oceniani będą w dwóch kategoriach: I dzieci, II dorośli.

Nagrody:

Łączna pula nagród w dwóch kategoriach wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych),
po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) dla każdej kategorii.

Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem ) dla
2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!