You are currently viewing III Ogólnopolskim Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”.

III Ogólnopolskim Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-3 do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”.

1.Warunki uczestnictwa w Konkursie:

– nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu;
-format pracy dowolny;
-technika dowolna (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);
-podpisanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę);
-załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa w konkursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO).(do poprania ze strony konkursu)

2. Termin zgłaszania prac:

Prace prosimy przynosić do swoich katechetów do 15 kwietnia 2021 r.

dokładne informacje można znaleźć na stronie konkursu: