You are currently viewing Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
 
 
22.06.2023r. – czwartek

1. Uroczyste zakończenie Roku Katechetycznego w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach odbędzie się wg następującego harmonogramu:
– godz. 8:15 – oddziały przedszkolne i klasy 1- 3;
– godz. 11:45 – klasy 4 – 8.
Uczniowie udają się do kościoła na Mszę Świętą pod opieką nauczycieli, z którymi mają lekcję.
Dla uczniów nieuczęszczających na religię zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 
2. Wręczenie nagród z konkursów odbywających się w trakcie roku szkolnego oraz Apel „Bezpieczne wakacje” dla uczniów klas 4 – 8:    3 godzina lekcyjna 


3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1‑3 

wraz z wręczeniem nagród z konkursów odbywających się w trakcie roku szkolnego oraz Apelem „Bezpieczne wakacje”:   4 godzina lekcyjna


W dniu 22.06.2022r. pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin.
 

23.06.2023r. – piątek

8:00Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 7 – 8 oraz  Pożegnanie Klas Ósmych.

– Spotkanie na sali gimnastycznej, a następnie przejście uczniów z wychowawcami do sal.


10:15 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 4 – 6.

– Spotkanie na sali gimnastycznej, a następnie przejście uczniów z wychowawcami do sal.


 
10:00 – Rozdanie świadectw promocyjnych uczniom kl. 1 – 3 oraz wręczenie dyplomów dzieciom z oddziałów przedszkolnych.

– Spotkania z wychowawcami w salach.


W dniu 23.06.2023r. świetlica pracuje w godz. 7.00-17.00