You are currently viewing Święto Liczby PI – konkursy

Święto Liczby PI – konkursy

Święto Liczby Pi – konkurs na LAPBOOK.

3,1415… to pierwsze cyfry liczby PI, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14. 

Z tej okazji chcieliśmy zaprosić uczniów kl. 4 – 8 do wzięcia udziału w konkursie na lapbook o liczbie Pi. Możecie w nim zamieścić ciekawostki związane z tą niesamowitą liczbą, odrobinę historii lub najnowsze odkrycia.  

Regulamin:

– W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły z kl. IV-VIII.

– Prace należy przekazać do 31 marca 2023r.  swoim nauczycielom matematyki.

 – Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i nazwiska ewentualnych laureatów oraz zdjęcia wykonanej pracy na stronie szkoły.

– Po zebraniu prac zostanie zorganizowana wystawa. Prace nie będą zwracane.

– Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

– Na wybór najciekawszych prac będzie miała wpływ oryginalność, staranność wykonania, dobór technik i form pracy.

Wymagania:

– praca musi mieć formę lapbooka,

– praca powinna mieć wielkość maksymalnie A3 i nie mniej niż A4,

– praca powinna być oryginalna i nie naruszać praw innych osób

 

Święto Liczby Pi – konkurs na PI-EMAT.

Najczęściej używaną sztuczką mnemotechniczną jest zapamiętanie wierszyka, w którym liczba liter kolejnego słowa to cyfra w rozwinięciu dziesiętnym liczby PI. 

Znane są takie wierszyki w języku angielskim, francuskim, rosyjskim…


Po polsku rozpowszechniony jest wierszyk Kazimierza Cwojdzińskiego:

Kuć i orać 3,14
w dzień zawzięcie, 159
bo plonów niema bez trudu. 26535
Złocisty szczęścia okręcie, 897
kołyszesz. 9
Kuć. 3
My nie czekajmy cudu. 2384
Robota 6
to potęga ludu. 264

Witold Rybczynski w zasłużonym dla popularyzacji nauki w Polsce miesięczniku „Problemy” (nr 8/1949) nadał takim wierszykom nazwę „pi-emat” i ogłosił konkurs na pi-ematy, pozwalające zapamiętać kolejne cyfry po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby.

My również zachęcamy uczniów kl. 4-8 

do ułożenia własnego pi-ematu i przekazania go

do 31 marca 2023r. 

swoim nauczycielom matematyki.

Wymagania:

– Pi-emat nie może być kopią, a oryginalnym tekstem ułożonym przez uczestnika konkursu,

– Pi-emat powinien być napisany na komputerze, a następnie wydrukowany.

– Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i nazwiska ewentualnych laureatów oraz teksu pi-ematu na stronie szkoły.

– Najciekawsze pi-ematy zostaną nagrodzone.