You are currently viewing Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami


Spotkania z Rodzicami

odbędą się

26 października 2021 r. (wtorek)

wg następującego harmonogramu:

–  klasy 7 – 8:  godz. 17:00

– klasy 4 – 6:  godz. 17:30

– klasy 2 – 3:  godz. 18:00

– klasy 1 i oddziały przedszkolne: godz. 18:30


Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli będzie trwał od godz. 17:00 do godz. 19:00 w wyznaczonych salach.


Rodziców oraz opiekunów prawnych bardzo prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa związanych z Covid -19.