You are currently viewing Spotkania z Rodzicami online

Spotkania z Rodzicami online

  • Post author:
  • Post category:Komunikaty

Spotkania z Rodzicami online

odbędą się

26 stycznia 2021 r.

wg następującego harmonogramu:

–  klasy 1 – 3 i oddziały przedszkolne : godz. 18:00

– klasy 4 – 8 : godz. 17:00

 

Rodzic/opiekun prawny loguje się do MS Teams na profil swojego dziecka

i przez kalendarz dołącza do spotkania.

 

Dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli odbędzie się w formie bezpośredniej dostępności na Librusie w godz. 17.00-19.00 – moduł wiadomości.


W sytuacji kiedy rodzic/opiekun prawny chciałby spotkać się  nauczycielem przedmiotu online, prosimy o wysłanie  do niego wiadomości na Librusie, a nauczyciel  w godzinach dyżuru oddzwoni (rozmowa wideo lub głosowa) przez MS Teams na profil ucznia (należy być zalogowanym) lub odeśle link do spotkania online.