You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

Przed nami Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który obchodzony jest corocznie 21 lutego. Z tej okazji mamy dla Was kilka propozycji:).

Kl. 1-3
Uczniów kl. 1-3 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na przebranie za ulubionego bohatera literackiego. Wystarczy  wybrać ulubioną postać literacką i we wtorek 21 lutego się za nią przebrać. Liczymy, że Wasze stroje staną się motywacją dla innych do przeczytania promowanej przez Was książki. Na zwycięzców czekają nagrody!

Uczniowie biorący udział w konkursie proszeni są o zejście w dniu konkursu na 4. lekcji na parter koło jadalni.
Tam odbędzie się pokaz Waszych „bajkowych przebrań”. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze stroje.

Kl. 4-8

1. Konkurs na plakat dotyczący polszczyzny wykonany na godzinie wychowawczej we wtorek 21 lutego (szczegóły przekażą wychowawcy). Na plakacie należy napisać, która klasa go wykonała. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze plakaty
i nagrodzi zwycięzców.

2. Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Morze słów zachęca każdego, by
na co dzień używać języka polskiego” na najciekawszy wierszyk, hasło lub krótki tekst promujący język ojczysty.
Należy stworzyć plakat promujący poprawność językową lub promujący ortografię/gramatykę/ historię języka polskiego bądź literaturę polską. Musi się na nim pojawić wierszyk, hasło lub krótki tekst reklamujący język ojczysty. Technika wykonania pracy dowolna.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
• Zadanie uczestnika polega na napisaniu wierszyka, ułożenie hasła reklamowego promującego język polski.
• W tworzeniu tekstu reklamy, wierszyka panuje dowolność (może być motywujący, rymowany, humorystyczny, itp.).
• Treść nie może być plagiatem skopiowanym z Internetu.
• Każdy uczeń może dostarczyć jedną, niepublikowaną i nienagradzaną wcześniej pracę, napisaną własnoręcznie na kartce formatu A3. Strona graficzna plakatu będzie również oceniana.
• Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
• Każdy uczestnik otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego, a laureaci celującą ocenę cząstkową.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych oraz uzyskanych wyników na stronie internetowej naszej szkoły.
• Prace należy dostarczyć do szkoły w terminie do 27 lutego 2023r. (poniedziałek).
Kryteria oceny:
Ocenie będzie podlegać: treść, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, pomysłowość, jasność przekazu, estetyka.

Uczniowie z kl. 1-8
W bibliotece szkolnej będziemy obchodzić TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO. Przez cały tydzień (od 20 lutego do 24 lutego) będą na Was czekać polonistyczne wyzwania, każdego dnia inne. Zachęcamy do zabawy:).
21 lutego uczniowie z klas młodszych będą też zmagać się z różnymi językowymi zadaniami na lekcjach z wychowawcami, a starsi uczniowie na języku polskim.

Życzymy Wam udanych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego:)

Koordynatorzy akcji:
Joanna Jasińska – Bień, Katarzyna Kołodziej i Małgorzata Wróbel