Barbara Stachaczyk
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Barbara Stachaczyk
matematyka
wychowawca klasy
Monika Kulpa
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Monika Kulpa
matematyka, informatyka
wychowawca klasy
Janusz Kulpa
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Janusz Kulpa
matematyka, informatyka
wychowawca klasy
Lucyna Szewczyk
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Lucyna Szewczyk
matematyka, edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy
Anna Buczek
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Anna Buczek
fizyka, technika, informatyka
Agnieszka Puła
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Agnieszka Puła
informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Gabriela Dobosz
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Gabriela Dobosz
chemia
Monika Brotoń
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Monika Brotoń
biologia, język angielski
wychowawca klasy
Romualda Siemianowska
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Romualda Siemianowska
biologia, przyroda
wychowawca klasy
Elżbieta Sewiołło
Nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Elżbieta Sewiołło
geografia, technika
wychowawca klasy
Barbara Stachaczyk
Monika Kulpa
Janusz Kulpa
Lucyna Szewczyk
 Anna Buczek
Agnieszka Puła
 Gabriela Dobosz
Monika Brotoń
Romualda Siemianowska
Elżbieta Sewiołło
previous arrow
next arrow