Święch
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Marzena Święch
język polski
wychowawca klasy
Hytroś
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Joanna Hytroś
język polski, biblioteka szkolna
wychowawca klasy
Jasińska Bień
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Joanna Jasińska-Bień
język polski
wychowawca klasy
K. Kołodziej
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Katarzyna Kołodziej
język polski, biblioteka szkolna
wychowawca klasy
Renata Kołodziej
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Renata Kołodziej
język polski
wychowawca klasy
Raszpunda
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda
język polski
wychowawca klasy
Bazarnik
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Dorota Bazarnik
historia, WOS
wychowawca klasy VI a
Juszczyk
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Małgorzata Juszczyk
historia, WOS, zajęcia socjoterapeutyczne,
zajęcia korekcjno-kompensacyjne
wychowawca klasy
Schabowski
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Mikołaj Schabowski
historia, plastyka
wychowawca klasy V b
Borejczuk-Kupczyk
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Anna Borejczuk- Kupczyk
muzyka, plastyka
wychowawca klasy
Bobowska
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Bobowska Agnieszka
współorganizacja kształcenia, wychowanie w świetlicy
mgr Justyna Szeląg
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Justyna Szeląg
współorganizacja kształcenia
Chytroś
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Lucyna Chytroś
współorganizacja kształcenia, pedagog specjalny,
zajęcia socjoterapeutyczne. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Kubic
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Anna Kubic
rewalidacja
Święch
Hytroś
Jasińska Bień
K. Kołodziej
Renata Kołodziej
Raszpunda
Bazarnik
Juszczyk
Schabowski
Borejczuk-Kupczyk
Bobowska
mgr Justyna Szeląg
Chytroś
Kubic
previous arrow
next arrow