Ferdinand McAvoy
01 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Aleksandra Buczko
język angielski
wychowawca klasy VIII a
Ferdinand McAvoy
02 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Magdalena Pudo
język angielski
Ferdinand McAvoy
03 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Angelika Walasik
język angielski
Ferdinand McAvoy
04 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Anna Wójcik- Skowronek
język angielski
Ferdinand McAvoy
05 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Joanna Bukowska
język hiszpański
Ferdinand McAvoy
06 / 06
Nauczyciel języków obcych
mgr Helena Bukowiec
język niemiecki
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
previous arrow
next arrow