Joanna Bystrowska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Bystrowska
wychowawca klasy
Beata Ksiązek
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Książek
Logopeda
wychowawca klasy III b
Anna Omilianowska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Omilianowska
wychowawca klasy III c
Agata Łącka
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agata Łącka
wychowawca klasy
Małgorzata Bałos
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Bałos
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy
Halina Maciuszek
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Halina Maciuszek
wychowawca klasy
B. Ledwożyw
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bernadeta Ledwożyw
wychowawca klasy II d
M. Wróbel
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Wróbel
wychowawca klasy II c
Agata Augustynek
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agata Augustynek
wychowawca klasy II a
mgr Agnieszka Swider
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Swider
wychowawca klasy
Ewa Kuś
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Kuś
wychowawca klasy II b
Joanna Bystrowska
Beata Ksiązek
Anna Omilianowska
Agata Łącka
Małgorzata Bałos
Halina Maciuszek
B. Ledwożyw
M. Wróbel
Agata Augustynek
mgr Agnieszka Swider
Ewa Kuś
previous arrow
next arrow