Ferdinand McAvoy
01 / 01
Dyrektor
mgr inż. Alina Jachimczak
informatyka
Dyżury:
Wtorek, godz. 15.00 –16.00 (stacjonarnie)
oraz w innych terminach, umówionychwcześniej telefonicznie przez sekretariat.
Ferdinand McAvoy
previous arrow
next arrow