You are currently viewing Dyżur pedagogiczny – konsultacje dla Rodziców

Dyżur pedagogiczny – konsultacje dla Rodziców


Dyżur pedagogiczny – konsultacje dla Rodziców

odbędą się

dnia 14.12.2021r. w godz. 17.00-19.00

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie będzie w tym dniu zebrań całych klas, a jedynie konsultacje dla Rodziców, którzy potrzebują w sprawach ważnych spotkać się z nauczycielami.

W klasach, w których istnieje taka konieczność zostaną zaplanowane zebrania – informacje o ewentualnym spotkaniu przekażą Wychowawcy.

Rodziców oraz Opiekunów prawnych przychodzących do szkoły bardzo prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa związanych z Covid -19.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja Szkoły