You are currently viewing Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantami

Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantami

W ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” w naszej gminie,  uczniowie klas pierwszych oraz oddziały przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu z policjantami z Komisariatu Policji w Niepołomicach. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo na drodze” oraz zapoznanie dzieci z jednym z najbardziej znanym zawodów służb społecznych. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcili do wyposażenia ubiorów
i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegali również najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań oraz  wykazały się dobrą znajomością znaków drogowych
i zasad przechodzenia przez ulicę. Wykonały również  plakaty zainspirowane wizytą gości i zapamiętały telefony alarmowe. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty.